Wydział Historyczny

Jubileusz prof. Tomasza Nowakowskiego - książka Jubileusz prof. Tomasza Nowakowskiego - książka

Jubileusz prof. Tomasza Nowakowskiego

W Sali Senatu UKW 3 lutego br. odbyła się uroczystość wręczenia Panu Profesorowi Tomaszowi Nowakowskiemu księgi pamiątkowej z okazji Jubileuszu Jego 70. Urodzin. Przyjaciele, koledzy i współpracownicy Pana Profesora tą publikacją uczcili Jubilata, dziękując Mu za wkład w rozwój Nauki i Uczelni. Księga Skryptorium zawiera 22 teksty przygotowane przez osoby współpracujące z Panem Profesorem, w tym jego uczniów i wychowanków, a przede wszystkim przez koleżanki i kolegów z Wydziału Historycznego UKW.
Uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej była okazją do przypomnienia wkładu Pana Profesora Nowakowskiego w rozwój Nauki, a także instytucji naukowej, z którą jest nadal związany.

Operacje:
08-02-2022, 17:05
publikacja: Teresa Maresz
05-04-2022, 08:04
modyfikacja: Monika Nowakowska