Wydział Historyczny

Logo: Kongres Ruchów Miejskich Logo: Kongres Ruchów Miejskich

Studentka WH UKW z nagrodą KRM

Kongres Ruchów Miejskich to długoterminowe, oddolne i dobrowolne porozumienie kilkudziesięciu lokalnych organizacji społecznych z ponad dwudziestu polskich miast.

KRM ogłosił konkurs, którego celem jest promowanie problematyki miejskiej, wspieranie poszukiwań twórczych w tym obszarze, praktycznych i teoretycznych, a zwłaszcza osób takie poszukiwania podejmujących na poziomie akademickim, oraz przyczynienie się do jeszcze wyższej jakości kształcenia na studiach miejskich.

Decyzją Komisji Konkursowej przyznano nagrody w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska.

W kategorii najlepsza praca licencjacka I miejsce zajęła Martyna Sydorów za pracę „Wykluczenie transportowe w Polsce po 1989 roku na tle ustawodawstwa UE”, której promotorem była dr hab. Teresa Maresz, prof. UKW – gratulujemy!!!

Nagrodami w Konkursie są recenzowane publikacje nagrodzonych prac dyplomowych w serii wydawniczej KRM (publikacja elektroniczna).