Wydział Historyczny
Uczelnia zawiesza współpracę z podmiotami Federacji Rosyjskiej Uczelnia zawiesza współpracę z podmiotami Federacji Rosyjskiej

Uczelnia zawiesza współpracę z podmiotami Federacji Rosyjskiej

Szanowni Państwo!

W związku z agresją Rosji na Ukrainę decyzją Kolegium Rektorskiego Uniwersytet Kazimierz Wielkiego zawiesza wszystkie umowy międzynarodowe z podmiotami Federacji Rosyjskiej.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego rezygnuje również z innych form współpracy z podmiotami naukowymi Federacji Rosyjskiej.

Komunikat ukazał się na stronie głównej UKW

Operacje:
16-03-2022, 13:00
publikacja: Agnieszka Skura
08-04-2024, 11:30
modyfikacja: Teresa Maresz