Wydział Historyczny

Andrzej Zaćmiński z nominacją profesorską

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Andrzejowi Zaćmińskiemu z Wydziału Historycznego tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Profesor Andrzej Zaćmiński tytuł magistra uzyskał w 1986 roku. Dysertację doktorską obronił w 1992 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2004 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie historii najnowszej Polski i powszechnej. Od 2005 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych, a od 2019 roku profesora uczelni na Wydziale Historycznym.

Od ukończenia studiów nieprzerwanie związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, potem Akademią Bydgoską, obecnie Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pełnił m.in. funkcję Kierownika Zakładu Historii Najnowszej Polski oraz Zastępcy Dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego UKW(2006–2013). Od 2019 roku Kierownik Katedry Historii Najnowszej i Stosunków Międzynarodowych.

Od lat współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi. Od 2013 roku nadzoruje prace w ramach polsko-serbskiego projektu badawczego „Polska i Jugosławia w XX wieku”, w którym uczestniczą naukowcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz państw bałkańskich.

Profesor Andrzej Zaćmiński jest autorem ponad 80 publikacji z zakresu historii najnowszej Polski oraz stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej, a w szczególności: polskiej myśli zachodniej, historii Polski i emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii, parlamentaryzmu Polski Ludowej oraz historii regionu Kujaw i Pomorza po 1945 roku.

Gratulujemy Panu Profesorowi!

Operacje:
16-05-2022, 11:26
publikacja: Agnieszka Skura
27-05-2022, 14:28
modyfikacja: Teresa Maresz