Wydział Historyczny

Kolejne dary dla Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Kolejne dary dla Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Kolejne dary dla Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

30 maja 2022 r. komandor Pius Kacprzak przekazał do zbiorów Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego bardzo cenny dar w postaci dwóch mosiężnych tłoków pieczętnych (typariuszy) przedwojennej placówki dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W polu legendy pierwszego tłoka, o średnicy 5 cm znajduje się inskrypcja: MILITARY AND NAVAL ATTASHE WASHINGTON * LEGATION OF POLAND * i pośrodku wizerunek godła państwowego Rzeczypospolitej Polskiej: Orła w koronie, w formie stosowanej w początkowym okresie po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Drugi, owalny tłok, o średnicach: 2,5 x 2 cm, jest nieco późniejszy (po 1929 r.), o czym świadczy wzór godła państwowego i inskrypcja: RADCA FINANSOWY AMBASADY R.P. NEW YORK.

Komandor Pius Kacprzak jest z zamiłowania historykiem, autorem licznych publikacji, w tym prac poświęconych służbom wywiadowczym i marynarce wojennej. Brał udział w Misjach Pokojowych ONZ w Korei, Egipcie, Syrii, jest prezydentem Fundacji „Pro Veterani”. Ofiarowane muzeum tłoki nabył, w zamian za sznur suszonych grzybów, na targu starociami na Manhattanie w Nowym Jorku ok. 1972 r.

Operacje:
01-06-2022, 21:12
publikacja: Teresa Maresz
01-06-2022, 21:22
modyfikacja: Teresa Maresz