Wydział Historyczny

Prof. S. Zonenberg z grantem MEiN Prof. S. Zonenberg z grantem MEiN

Prof. S. Zonenberg z grantem MEiN

Prof. Sławomir Zonenberg z grantem MEiN na badanie pierwszej historii Polski z XVI w.

Minister Edukacji i Nauki dofinansował projekt „Chronica Polonorum Macieja z Miechowa — tłumaczenie i edycja”, którego kierownikiem jest prof. Sławomir Zonenberg.

Grant został przyznany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Realizacja projektu przewidziana jest na okres pięciu lat, a kwota dofinansowania wyniesie 524 141,00 złotych.
Nie jest to pierwszy taki sukces w karierze profesora, gdyż w latach 2015-2017 realizował projekt w ramach konkursu NPRH pt. „Wigand z Marburga, Cronica nova prutenica”.

Chronica Polonorum

W 2019 r. minęła 500. rocznica pierwszego wydania "Chronica Polonorum" Macieja z Miechowa (1457-1523). Projekt jest pomyślany jako przedsięwzięcie badawczo-translacyjno-edytorskie. Podstawowym jego celem jest przygotowanie publikacji książkowej zawierającej edycję łacińskiego tekstu kroniki i jej polskiego tłumaczenia wraz z krytycznymi komentarzami: źródłoznawczym, filologicznym, historycznym i historyczno-kulturowym. Dotychczas nie było krytycznego wydania łacińskiej wersji kroniki, jak i jej całościowej polskiej translacji. Kronika Miechowity to pierwsza historia Polski wydana drukiem i pierwszy podręcznik do nauki historii Polski. To jedno z najważniejszych źródeł do dziejów Polski dla lat 1480-1506. Kronika, oprócz warstwy historycznej, zawiera również dużo informacji z zakresu historii kultury, medycyny, etnografii i geografii historycznej. Celem projektu jest ponadto opracowanie i udostępnienie cyfrowej wersji tekstu edycji i translacji w internecie.

Operacje:
08-07-2022, 10:45
publikacja: Teresa Maresz
08-07-2022, 10:46
modyfikacja: Teresa Maresz