Wydział Historyczny

Spotkanie z opiekunami I roczników Spotkanie z opiekunami I roczników

Spotkanie z opiekunami I roczników

W dniu 3 października o godzinie 13.00 w auli budynku przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12 odbędzie się spotkanie opiekunów z I rocznikami zarówno I jak i II stopnia dla kierunków:

⇒ Historia

⇒ Stosunki międzynarodowe

⇒ Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym i Ochrona Zabytków

⇒ Wojskoznawstwo

W tym dniu Dyrektor Kolegium I ogłasza dzień wolny dla  I roczników, studenci zobowiązani są tylko do uczestniczenia w spotkaniach z Opiekunami.

Operacje:
20-09-2022, 12:21
publikacja: Krzysztof Krawczyk
03-10-2022, 10:40
modyfikacja: Krzysztof Krawczyk