Wydział Historyczny

Dzień Jakości Kształcenia Dzień Jakości Kształcenia

Dzień Jakości Kształcenia

Dzień Jakości Kształcenia na UKW już 15 listopada 2022 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy po raz pierwszy organizuje Dzień Jakości Kształcenia. Odbędzie się on 15 listopada br. Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy studentów i nauczycieli akademickich naszej uczelni.

Wydarzenie jest organizowane przez Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, dr hab. Benedykta Odya, prof. uczelni, Samorząd Studencki, dyrektorów kolegiów, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Dział Jakości i Organizacji Kształcenia UKW. Ma ono przybliżyć tematykę obejmującą szeroko pojętą jakość kształcenia, dydaktykę i pomóc w rozwoju kompetencji. W trakcie tego Dnia uczestnicy będą rozmawiali m.in. o tworzeniu kierunków studiów, regulaminach studiów, sprawach socjalnych. Dla uczestników zostaną przygotowane również warsztaty przydatne w pracy dydaktyczno-naukowej oraz funkcjonowaniu studentów w strukturach uczelni.

Dzień Jakości Kształcenia JM Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny ogłasza dniem wolnym od planowanych zajęć dydaktycznych. Rejestracja na spotkania warsztatowe dla nauczycieli i studentów zostanie uruchomiona we czwartek 27 października. Pełny program znajduje się w załączniku.
Rejestracja na warsztaty odbywa się za pomocą formularzy - dla nauczycieli oraz dla studentów.

Operacje:
21-10-2022, 15:24
publikacja: Teresa Maresz
08-11-2022, 10:41
modyfikacja: Krzysztof Krawczyk