Wydział Historyczny

Od 1 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. Od 1 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r.

Od 1 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r.

W związku z koniecznością osiągnięcia w grudniu 2022 r. oraz w roku 2023 celów w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej określonych w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w systemie zdalnym.
W tym czasie ograniczone zostaną także godziny funkcjonowania biblioteki, a administracja uczelniana dostępna będzie stacjonarnie we wtorki i środy.
Zostało opublikowane Zarządzenie Rektora UKW w sprawie zasad funkcjonowania uczelni dotyczących wprowadzenia trybu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz częściowego trybu pracy zdalnej w związku z koniecznością zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Operacje:
16-11-2022, 09:13
publikacja: Teresa Maresz
24-11-2022, 12:47
modyfikacja: Teresa Maresz