Wydział Historyczny

Studenci historii - studia I stopnia, 2 rok Studenci historii - studia I stopnia, 2 rok

Studenci historii - studia I stopnia, 2 rok

W związku z wypełnianiem ankiet ewaluacyjnych przez studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, zgodnie z prośbą Samorządu Studenckiego UKW oraz za zgodą JM Rektora prof. dra hab. Jacka Woźnego,
dla studentów Historia II rok (I stopnia) - 21 grudnia br. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Operacje:
16-11-2022, 11:43
publikacja: Teresa Maresz
16-11-2022, 11:46
modyfikacja: Teresa Maresz