Wydział Historyczny

Mini wykłady o maxi sprawach Mini wykłady o maxi sprawach

Mini wykłady o maxi sprawach

28 listopada 2022 r. zapraszamy studentów i pracowników Wydziału Historycznego UKW do udziału zainicjowanej przez dra Andrzeja Purata sesji pt. Mini wykłady o maxi sprawach, czyli rzecz o totalitaryzmie i ludobójstwie.
W jej trakcie siedmiu pracowników Wydziału wygłosi krótkie wykład poświęcone bardzo istotnym i aktualnym kwestiom współczesnego świata: totalitaryzmowi i ludobójstwu w XX w.

Program sesji:
9.00-9.30 - dr hab. A. Lasik, prof. UKW, Geneza ludobójstwa w XX wieku.
9.30-10.00 - dr M. Opioła-Cegiełka, Dziedzictwo białego człowieka – zbrodnie kolonialne w Kongo i Namibii na początku XX wieku.
10.00-10.30 - dr hab. T. Kawski, prof. UKW, Eksterminacja ludności żydowskiej na ziemiach zachodniej Polski w okresie II wojny światowej.
10.30-11.00 - dr A. Purat, Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 jako przykład ludobójczej polityki Rosji Sowieckiej w XX wieku.
11.00-11.30 - dr K. Grysińska-Jarmuła, Pol Pot i jego krwawe rządy w Kambodży.
11.30-12.00 - dr P. Wawryszuk, Zbrodnia i kara? Ludobójstwo srebrenickie – przyczyny oraz konsekwencje krótko i długofalowe.
12.00-12.30 - dr K. Garczewski, Pamięć o II wojnie światowej w niemieckim dyskursie publicznym

Operacje:
24-11-2022, 11:09
publikacja: Teresa Maresz