Wydział Historyczny
Nagroda Prezydenta Bydgoszczy Nagroda Prezydenta Bydgoszczy

Nagroda Prezydenta Bydgoszczy

Rozprawa doktorska Anny Nadolskiej z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pt. „Kobiety w życiu kulturalnym Bydgoszczy w latach 1920-1939” zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na Nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską i doktorską związaną z Bydgoszczą. Promotorem nagrodzonej pracy jest dr hab. Zdzisław Biegański, prof. uczelni, pracownik Wydziału Historycznego UKW.

Wręczenie nagrody

Celem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, szczególnie w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta. W sumie na tegoroczny konkurs zgłoszono 12 prac licencjackich i inżynierskich oraz 16 magisterskich i doktorskich.

27 czerwca 2023 roku z autorami najlepszych prac spotkał się Prezydent Rafał Bruski, który wręczył nagrody wyróżnionym.
Więcej informacji: bydgoszcz.pl 

Operacje:
30-06-2023, 11:04
publikacja: Teresa Maresz
08-04-2024, 11:28
modyfikacja: Teresa Maresz