Wydział Historyczny
Konferencja Polska i Jugosławia w XX w. Konferencja Polska i Jugosławia w XX w.

Konferencja Polska i Jugosławia w XX w.

Z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w 9 edycji międzynarodowej konferencji „Polska i Jugosławia w XX w.
Konferencja jest efektem współpracy Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z Instytutem Historii Współczesnej w Belgradzie.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 września 2024 roku, a uroczysta inauguracja pierwszego dnia konferencji będzie miała miejsce w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Głównymi celami, jaki przyświeca organizatorom tej konferencji, jest poszerzenie pola badań naukowych nad relacjami polsko-jugosłowiańskimi w XX w., popularyzacja wiedzy na ten temat, integracja środowisk naukowych oraz budowania wizerunku Polski za granicą. Ostatnie 8 edycji konferencji „Polska i Jugosławia w XX w.” na trwałe wpisało się w Polski i bałkański krajobraz naukowy.  

Więcej informacji znajduje się na stronie polskaijugoslawia.ukw.edu.pl.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji.

Projekt konferencji został dofinansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka II” w ramach modułu „Wsparcie konferencji”.
Wartość dofinansowania: 71 027,00 PLN, całkowita wartość 80 627,00 PLN.

Operacje:
18-08-2023, 10:32
publikacja: Teresa Maresz
12-01-2024, 10:18
modyfikacja: Teresa Maresz