Wydział Historyczny
Projekt Polska i Jugosławia w XX w. Projekt Polska i Jugosławia w XX w.

Projekt Polska i Jugosławia w XX w.

Projekt „Polska i Jugosławia w XX w.” dra Pawła Wawryszuka upowszechni wiedzę naukową oraz wypromuje wizerunek Polski za granicą. Jest on realizowany od 2013 r. przez Wydział Historyczny UKW z udziałem Instytutu Historii Współczesnej w Belgradzie.
Celem współpracy jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań na temat wielopoziomowych i wielopłaszczyznowych relacji polsko-jugosłowiańskich w XX w. oraz roli tych państw w stosunkach międzynarodowych. Prezentacja wyników badań omawiana jest na corocznych konferencjach, które odbywają się naprzemiennie w Bydgoszczy i w Belgradzie. W skład zespołu polskiego, oprócz pracowników naukowych UKW, wchodzą naukowcy z PAN oraz uniwersytetów: m.in. UAM, UG, UMK, UJ, UW oraz UWr. Uczestniczą także pracownicy z ośrodków naukowych z Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii i Czarnogóry.

Projektowana konferencja odbędzie się w 2024 r. Szacowana liczba uczestników konferencji to ok. 36 osób (wg parytetu: 18 naukowców z Polski i 18 przedstawicieli z państw pojugosłowiańskich). Konferencja otrzymała środki finansowe w wysokości 71 027 zł (całkowita wartość: 80 627 zł). Do tej pory odbyło się osiem konferencji, które zakończyły się wydaniem ośmiu tomów materiałów pokonferencyjnych: cztery w języku polskim i cztery w języku serbskim.
Konferencja naukowa będzie miała charakter otwarty i ogólnodostępny.

Operacje:
18-08-2023, 10:32
publikacja: Teresa Maresz
18-08-2023, 10:35
modyfikacja: Teresa Maresz