Wydział Historyczny

Współpraca zagraniczna

Nawiązane kontakty

Instytut Historii Współczesnej w Belgradzie (Serbia)  Institut za savremenu istoriju
Towarzystwo badań nad biskupami i klerem w średniowieczu Episcopus: Society for the Study of Bishops and Secular Clergy in the Middle Ages

Instytut Historii Współczesnej Uniwerytet w Belgradzie (Serbia)

Wspólna organizacja cyklu konferencji dwustronnych:

  • Polska i Jugosławia w XX wieku
    • w Bydgoszczy - w latach: 2013, 2015, 2017, 2019
    • w Belgradzie - w latach: 2014, 2016, 2018, 2021